POLITYKA PRYWATNOŚCI PAPAJ BOX

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące „Polityki prywatności”, gdzie wyjaśniamy w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane i chronione przez naszą firmę.

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Papaj Fit Maria Pachur, 80-2019 Chwaszczyno ul.Węglowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5861089317, REGON 365898828. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

  2. Dane które pozyskujemy to: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu. Celem gromadzenia Państwa danych osobowych jest umożliwienie nam realizacji złożonego przez Państwa zamówienia na catering czyli dostawę cateringu pod konkretny adres, kontakt w sprawach ewentualnych zmian w zamówieniach, rozliczania zamówień, weryfikacji płatności.

  3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usługi cateringowej, firmy realizujące dostawy cateringu na nasze zlecenie lub biura rachunkowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować. Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług.

  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwo zgody lub maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania usługi.

  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@papajbox.pl.

  6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@papajbox.pl

  7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

zamowienia@papajbox.pl

www.facebook.com/papajbox

Tel.: 535 665 444    |

Kontakt : zamowienia@papajbox. pl     |

Tel.: 513 167 363    |

Regulamin     |

Polityka Prywatności